Day Use

חדרים לפי שעה חדרים לפי שעה בכרמיאל
כרמיאל
Day Use הינו חדר מדהים בכרמיאל. בחדר אפשר ליהנות עם הדייט לכמה שעות. אירוח קצר בכרמיאל, איכות גבוה בחדר