Room Service

חדרים לפי שעה חדרים לפי שעה בתל אביב
תל אביב יפו
Room Service הינו מתחם מטופח בתל אביב יפו. בחדר ניתן לשהות בנחת לכמה שעות. חופשה נעימה בתל אביב יפו, שירות ברמה גבוהה במקום